• Các chức năng phụ của máy SS

  16/04/2020

  Ví dụ: 

  − Gom sản phẩm thu hoạch từ gốc cây đưa về khu tập kết 

  − Chở nguyên vật liệu, dụng cụ, … trong trang trại 

  − Các mục đích vận chuyển khác.

  Copyright © 2020 INAMCO. All reversed

  Web designed by iColor